våra tjänster

sjövalla VVS

Kvalitet, kompetens och kundfokus
Sjövalla VVS har som främsta mål att alltid leverera ett resultat som gör kunden nöjd. För oss står kvalitet, service och tillgänglighet högst på dagordningen och vi går in för vårt jobb till 100 procent.
Våra tjänster

Vi har idag 10st egna anställda rörläggare med behörighet säkervatten med Mikael Bryngelsson i spetsen som arbetsledare.  Anledningen till att vi vill bredda våran verksamhet med VVS är att vi vill kunna komma ut ännu snabbare i akutskedet för att hjälpa kunden på bästa sätt.

På Sjövalla VVS är vi noga med att hålla oss uppdaterade och ser till att ständigt vidareutbilda vår personal. På så sätt håller vi oss ajour, vilket är viktigt för att hålla högsta kvalitet. Vi har ett miljötänk som genomsyrar hela verksamheten. Vi är noga med att återvinna och källsortera allt rivningsmaterial, men också att välja miljövänliga lösningar vad gäller transporter och logistik.Vi är certifierade och diplomerade enligt flera kvalitets- och miljösystem.


VVS

Vi utför allt inom VVS, tillsammans med Sjövalla Byggservice så har vi ett brett affärsområde.  Sjövalla åtgärdar alla typer av fastighetsskador. Vårt fokus ligger i att snabbt vara på plats, identifiera skadeorsaken och stoppa den, för att i mesta möjliga mån minimera följdskador.

Skadehantering

När du har fått en skada hjälper vi dig med med en smidig och professionell skadehantering. Vårt heltäckande nätverk finns tillgängligt dygnet runt, året runt.

Om oss
Besiktning

Vi gör en helhetsbedömning av skadan för att ta reda på omfattning och orsak. Därefter beslutas hur skadeärendet ska regleras och hur reparationsarbetet ska utföras och en preliminär tidsplan upprätts.

Förberedelse & reparation

Noggrann förberedelse gör att återställningsarbetet går snabbt och smidigt. Det är viktigt att det som ska monteras ner och sparas är borttaget inför reparationsstart. Materialval och eventuella tilläggsarbeten ska vara beslutade och överenskomna innan start.

Kalkyl & tidplan

När skadan är kartlagd görs en kostnadskalkyl som skickas till försäkringsbolaget för godkännande. Kostnader som försäkringsbolaget inte ersätter offereras till dig. Efter överenskommelse anpassas arbeten och tidsplan efter dina önskemål.

Slutavstämning

Slutavstämning görs när arbetet är slutfört.