arbetsmiljö policy

våra polices

Arbetsmiljö policy

 Vi samverkar med bygghere, arbetsledning, arbetstagare och övrig personal på våra arbetsplatser för att säkerställa en god arbetsmiljö samt arbetar med ständiga förbättringar för att ständigt minska arbetsmiljöriskerna. Detta innebär att Sjövalla i samarbete med vára leverantörer, underentreprenörer och samarbetspartners ska kunna bygga sá att de som arbetar pa vára arbetsplatser inte räkar ut för arbetsskador. Detta gör vi genom att: 

- ​ Tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden och därmed förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa.
- ​Arbeta för en arbetsmiljö som är fysiskt, psykiskt och socialt god.
- ​Upprätta checklistor för arbetsplatser så att faror elimineras och olyckor förebyggs.
- ​Följa lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss. 
- Arbeta aktivt med ständiga förbättringar av arbetsmiljöarbetet för att därmed minska arbetsmiljöriskerna.

Läs mer om vår arbetsmiljö policy