miljöpolicy

våra polices

Miljöpolicy

Gemensamt ska vi sträva mot att efterlämna en natur och miljö för våra barn och efterlevande att kunna leva och bygga vidare på. Detta innebär att Sjövalla Byggservice AB i samarbete med våra leverantörer, underentreprenörer och samarbetspartners ska kunna bygga och renovera bostäder, kontor, butiker samt anläggningar på ett hälso- och miljöanpassat sätt genom att:

- ​Vara sparsamma med material och energi i allmänhet och i synnerhet med inte förnyelsebara resurser vid byggande, renovering och drift.
- Vi följer de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss.
- Arbeta aktivt med ständiga förbättringar av miljöarbetet.
- Sortera rivningsmaterial.
- Bedriva ett ständigt förbättringsarbete för miljö och förebygga förorening i vår verksamhet.
- Så långt som möjligt undvika miljöförstörande ämnen vid byggande, renovering och drift.
- Verka för att användning av återvunnet material vid byggande och renovering prioriteras.
- Bygga på ett sådant sätt och installera teknik som medför låg energiförbrukning vid drift.

Läs mer om vår miljöpolicy